ورق فوم

مکعب هایی در ابعاد 200cm*100cm*100cmاست ک توسط دستگاه cncبسته به سفارش مشتری به صورت ورق از ضخامت1cmتا100cmبرش داده میشود.

ورق های یونولیت به عنوان عایق درساختمان ها ومراکز صنعتی استفاده میشود.

ورق یونولیت در ابعاد و چگالی های مختلف بسته به نوع سفارش مشتری تولید میگردد.